شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ کوه باآن بلندي رتبه اي پيدانکرد،جاده باافتادگي ازکوه بالاميرود
زورش زياده به تو چه:-((())))
دود اگر بالا نشيند کسر شأن شعله نيست / جاي چشم، ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است
کوه باآن بلندي رتبه اي پيدانکرد،جاده باافتادگي ازکوه بالاميرود////دود اگر بالا نشيند کسر شأن شعله نيست / جاي چشم، ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است - .:سلمان فارسي:.///[جالب.:)
mp3 player شوکر
2-اجتماعي
0 امتیاز
0 برگزیده
804 دوست
vertical_align_top