شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ کوه باآن بلندي رتبه اي پيدانکرد،جاده باافتادگي ازکوه بالاميرود
زورش زياده به تو چه:-((())))
دود اگر بالا نشيند کسر شأن شعله نيست / جاي چشم، ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است
کوه باآن بلندي رتبه اي پيدانکرد،جاده باافتادگي ازکوه بالاميرود////دود اگر بالا نشيند کسر شأن شعله نيست / جاي چشم، ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است - .:سلمان فارسي:.///[جالب.:)
درب کنسرو بازکن برقی
2-اجتماعي
0 امتیاز
0 برگزیده
805 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top