شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ "‏چهار چيز است که نمي‌توان آن‌ها را بازگرداند... سنگ ... پس از رها کردن! حرف ... پس از گفتن! موقعيت... پس از پايان يافتن! و زمان ... پس از گذشتن!‏"
@};-
ساعت ویکتوریا
2-اجتماعي
0 امتیاز
0 برگزیده
804 دوست
vertical_align_top